SorguSayfasi.com

Türkiye'nin online sorgulama sayfası "SorguSayfasi.com" a hoşgeldiniz.

SGK Sorgulama, Emlak Vergisi Sorgulama, Gib.gov.tr Sorgulama, Arac Sorgulama, Vergi Borcu Sorgulama gibi konularda sizlere yardımcı bilgiler sunar.

Cumhurbaşkanlığı Seçiminde Nerede Oy Kullanacağım?Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur 10 Ağustos 2014 tarihinde olacak. Eğer ilk tur sonunda cumhurbaşkanı seçilemezse ikinci tur 24 Ağustos 2014 tarihinde.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde nerede oy kullanacağımız belli oluyor. YSK sandık sorgulama sistemi açıldı. Sorgulama yapmak için aşağıdaki linke tıklayınız.

Sorgulama Adresi

https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp

Osmanlı Padişahlarının Taht Süreleri


Osmanlı Padişahlarının kaç yıl tahtta kaldığını gösterir tablo aşağıda verilmiştir;

PADİŞAHLAR
LAKABI
SALTANAT SÜRESİ
1
Osman Gazi
43
2
Orhan Gazi
36
3
I. Murad
Murat Hüdevendigar
29
4
I. Bayezid
Yıldırım Beyazıt
13
5
I. Mehmed
Çelebi Mehmet
8
6
II. Murad
22
7
II. Mehmed
Fatih Sultan Mehmet
37
8
II. Bayezid
31
9
I. Selim
Yavuz Sultan Selim
8
10
I. Süleyman
Kanuni Sultan Süleyman
46
11
II. Selim
Sarı Selim
8
12
III. Murad
20
13
III. Mehmed
9
14
I. Ahmed
14
15
I. Mustafa
Deli Mustafa
3
16
II. Osman
Genç Osman
4
17
IV. Murad
16
18
İbrahim
8
19
IV. Mehmed
Avcı Mehmet
39
20
II. Süleyman
4
21
II. Ahmed
3
22
II. Mustafa
9
23
III. Ahmed
27
24
I. Mahmud
24
25
III. Osman
3
26
III. Mustafa
17
27
I. Abdülhamid
14
28
III. Selim
18
29
IV. Mustafa
1
30
II. Mahmud
30
31
I. Abdülmecid
22
32
Abdülaziz
15
33
V. Murad
3 AY
34
II. Abdülhamid
33
35
V. Mehmed
9
36
VI. Mehmed
4

Balıkesir Doğalgaz Fatura SorgulamaBalıkesire ait Abone No veya Sözleşme Numarasına göre aşağıdaki adresten sorgulama yapabilirsiniz.

Sorgulama Adresi

http://www.balikesirgaz.com.tr/Turkish/BorcFaturaSorgulama.aspx

Ardahan KARGAZ Doğalgaz Faturası SorgulamaArdahan KARGAZ doğalgaz borçlarınızı buradan öğrenebilirsiniz.

Sorgulama Adresi

http://www.kargazdagitim.com.tr/kargaz/

Ardahan Belediyesi Borç Sorgulama

Ardahan Belediyesi borç sorgulama işlemini buradan yapabilirsiniz.

Sorgulama Adresi

http://www.ardahan.bel.tr/

2014 Fitre Miktarı

Sadaka-i Fıtır Nedir?

Sadaka-i fıtır (fıtır sadakası) Ramazan ayının sonuna yetişen ve aslî ihtiyaçlarından başka en az nisab miktarı bir mala sâhip bulunan her müslümanın vermesi gereken vâcib bir sadakadır. Buna yalnız fıtra da denir. Bu kelime halk arasında fitre şeklini almıştır.

Fıtır sadakası (fitre), insanın yaradılışına bir şükür olmak üzere sevab kazanmak kasdıyla verdiği sadaka demektir.

Fitre, orucun kabûlüne, ölüm sekeratından ve kabir azâbından kurtuluşa bir vesiledir. Yoksulların ihtiyaçlarını gidermeye, bayram gününün neş'esinden onların da istifade etmelerine bir yardımdır. Bu cihetle fitre, insanî bir hayır ve medeni bir vazifedir.

Fitre Kimlere Vâcibdir?

Fitre vermek için şart olan, müslüman olmak, hür olmak ve aslî ihtiyaçlar dışında nisab miktarı mala sâhip olmaktır. Akıl ve bülûğ fitrede şart değildir. Zengin akıl hastalarının ve çocukların fitreleri, velileri tarafından verilmelidir.

Fitre vâcib olduktan sonra nisab miktarı olan mal telef olsa bile, fitrenin ödenmesi şarttır.

Fitre Ne Zaman Ödenmelidir?

Fitre, Ramazan bayramının birinci günü sabahı, fecrin doğuşundan itibaren vâcib olur. Fitreyi vermenin müstehab olan şekli ise, fecrin doğuşundan itibaren namazdan çıkmadan önce fakirlere verilmesidir. Fakat fitrenin bayramdan birkaç gün, hatta birkaç ay önceden verilmesinde de bir beis yoktur. Böylece fakirlerin bayram ihtiyaçlarını önceden karşılamaları, noksanlarını telâfi etmeleri sağlanmış olur. Zamanında ödenmeyip sonraya kalan fitreler ise, mümkün olan ilk fırsatta ödenmelidir.

Bu görüş İmam Ebû Hanife'nindir. Diğer üç İmama göre, fitre, Ramazanın son akşamı güneşin batmasından itibaren vâcib hâle gelir. Ödemenin bayram namazından sonraya te'hiri de câiz değildir.

Ramazan bayramının 1. günü fecrin doğuşundan evvel vefat eden veya fakir düşen kimseye fitre vermek vâcib olmaktan çıkar. Fecrin doğuşundan sonra vefat eden zengine ise, fitre vâcibdir. Mirasından ödenir.

Nisab miktarını bulan mal, fitrenin vâcib olmasından sonra, ödenmeden telef olsa fitre sâkıt olmaz.

Kimler Fitre Verir?

Nisab miktarı malı olan bir müslüman, hem kendisi için, hem fakir olan çocukları için, hem de hizmetçisi için fitre verir. Zengin olan çocukların fitreleri, İmam-ı A'zam'a göre o çocuğun malından verilir. İmam-ı Muhammed'e göre ise, onu da babası verir.

Bülûğa girmekle beraber aklî dengesi yerinde olmayan çocukların fitresini de yine babası verir. Henüz doğmayan çocuk için ise, fitre verilmez.

Bir kimse, kendi evinde otursalar bile, babası, anası, dedesi, ninesi için fitre vermekle mükellef değildir. Akrabalar da böyledir. Babaları hayatta olsun olmasın dede, oğlunun fakir çocukları (torunları) için fitre vermekle mükellef değildir.

Bir kimse kendi hanımıyla büyük ve akıllı olan oğlunun fitresini vermekle mükellef değildir. Çünkü bunlar kendilerine sahip ve tek başlarına tasarrufa yetkilidirler. Fakat bunların müsaadesini alarak kocanın veya babanın onlar yerine fitre vermesi câiz olur. Ve bunlar kendi evinde ve idaresi altında iseler izinsiz de verebilir. Fakat aslolan herkesin kendi fitresini kendi malından ödemesidir.

İmam-ı Şâfiî'ye göre kadının fitresini kadın zengin bile olsa kocası öder. Fitre zekât gibi veren tarafından niyet edilmelidir. Ve fakirlere temlik suretiyle verilip fakirin mülkiyetine geçirilmelidir. Fitre verirken verilen şey'in fitre olduğunu belirtmek şart değildir.

Fitreyi aralarında evlilik veya babalık - oğulluk (usul - füru') ilişkileri olanlar birbirlerine veremezler. Meselâ bir kimse fitresini fakir olan kocasına veya babasına veya oğluna veremez.

Fitre Nasıl Ödenir?

Bir kimse fitresini bir fakire verebilir. Fakat bir fitre bölünerek birkaç fakire verilemez. Müteaddit kimseler fitrelerini birleştirip tek bir fakire verebilirler.

Müteaddit fitreler sahiplerinin izniyle karışmış halde fakirlere verilebilir. Her fitreyi ayrı ayrı vermek lüzumu yoktur. Bununla beraber ayrı ayrı verilmesi daha güzel görülmüştür.

Fitreler mükellefin bulunduğu yerin fakirlerine verilmelidir. Başka yerlere gönderilmek mekruhtur.

Fitrenin Miktarı Ne Kadardır?

Fitre başlıca 4 madde üzerinden verilir:

1 - Buğday veya buğday unundan. Bunun vâcib olan miktarı, yarım sa' (520 dirhem: 1667 gr.) dır.

2 - Arpadan veya arpa unundan. Bunun miktarı ise, bir sa' (1040 dirhem: 3333 gr.) dır.

3 - Her türlü kuru üzümden. Bunun miktarı da bir sa' (3333 gr.) dır.

4 - Kuru hurmadan. Bunun miktarı ise yine 1 sa' (3333 gr.) dır.

Bu 4 gıda maddesinden herhangi birine göre fitre verilebilir. Bu fitreler aynen hurma, buğday, üzüm olarak verilebileceği gibi, kıymetleri para olarak da verilebilir. Hattâ kıymetlerinin para olarak ödenmesi, daha da efdaldir.

Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığınca 2014 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2015 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarı 10,00 TL (On lira) olarak belirlenmiştir.

Miktar belirlenirken hadis-i şerifler, ülkenin mevcut sosyal-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük asgari gıda ihtiyacı göz önüne alınmıştır.

Belirlenen bu miktar, "asgari miktar"olup, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınır bulunmamaktadır. Bu konuda ideal olan, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesidir. Söz konusu meblağ, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebilmektedir.

Kişinin fitresini verirken kendi malî imkânını ve zenginliğini göz önünde bulundurarak, fitresini bu 4 gıda maddesinden birinin kıymeti üzerinden ödemesi gerekir. Meselâ çok zengin olanlar fitrelerini hurmanın değeri üzerinden ödemelidirler. Çünkü en yüksek fitre miktarı hurmadır. Onun o zenginliğine münasib olan, fitresini hurma üzerinden ödemektir. Artık zenginlik derecesine göre, kuru üzüm, arpa ve buğday olmak üzere fitre ödenecek gıda maddesi değişir. Her yıl Ramazan ayında, müftülükler bu 4 gıda maddesine düşen fitre bedellerini ilân ederler. O bedellere göre fitreyi ödemek mümkündür.

Ülkelerin Barkod NumarasıÜlkelerin Barkod Numaraları başlangıç kodu

Bir ürünün hangi ülkeye ait olduğunu üzerindeki barkodun ilk üç numarasından anlayabilirsiniz. Peki hangi ülke hangi barkodu kullanıyor? İşte listesi...

Barkod Numarası00-13ABD & Kanada

Barkod Numarası 20-29 Yerel kullanım (depo,ambar)

Barkod Numarası 30-37Fransa

Barkod Numarası 400-440 Almanya

Barkod Numarası 45-49 Japonya

Barkod Numarası 46 Rusya

Barkod Numarası 471 Tayvan

Barkod Numarası 474 Estonya

Barkod Numarası 475 Letonya

Barkod Numarası 477 Litvanya

Barkod Numarası 479 Sri Lanka

Barkod Numarası 480 Filipinler

Barkod Numarası 482 Ukrayna

Barkod Numarası 484Moldovya

Barkod Numarası 485 Ermenistan

Barkod Numarası 486 Gürcistan

Barkod Numarası 487 Kazakistan

Barkod Numarası 489 Hong Kong

Barkod Numarası 50 Birleşik Krallık(İngiltere)(UK)

Barkod Numarası 520 Yunanistan

Barkod Numarası 528 Lübnan

Barkod Numarası 529 Kıbrıs Rum Kesimi

Barkod Numarası 531Makedonya

Barkod Numarası 535 Malta

Barkod Numarası 539 İrlanda

Barkod Numarası 54 Belçika & Lüksemburg

Barkod Numarası 560 Portekiz

Barkod Numarası 569İzlanda

Barkod Numarası 57 Danimarka

Barkod Numarası 590 Polonya

Barkod Numarası 594 Romanya

Barkod Numarası 599 Macaristan

Barkod Numarası 600-601Güney Afrika

Barkod Numarası 609 Mauritius

Barkod Numarası 611Fas

Barkod Numarası 613 Cezayir

Barkod Numarası 619 Tunus

Barkod Numarası 622 Mısır

Barkod Numarası 625 Ürdün

Barkod Numarası 626İran

Barkod Numarası 64 Finlandiya

Barkod Numarası 69 -690 Çin

Barkod Numarası 70 Norveç

Barkod Numarası 729 İsrail

Barkod Numarası 73 İsveç

Barkod Numarası 740-745Guatemala ,El Salvador,Honduras, Nikaragua,

Barkod Numarası 746 Dominik cumhuriyeti

Barkod Numarası 750 Meksika

Barkod Numarası 759 Venezuela

Barkod Numarası 76 İsviçre

Barkod Numarası 770 Kolombiya

Barkod Numarası 773 Uruguay

Barkod Numarası 775Peru

Barkod Numarası 777 Bolivya

Barkod Numarası 779 Arjantin

Barkod Numarası 780Şili

Barkod Numarası 784 Paraguay

Barkod Numarası 785 Peru

Barkod Numarası 786 Ekvador

Barkod Numarası 789 Brezilya

Barkod Numarası 80-83 İtalya

Barkod Numarası 84 İspanya

Barkod Numarası 850 Küba

Barkod Numarası 858 Slovakya

Barkod Numarası 859 Çek cumhuriyeti

Barkod Numarası 860 Yugoslavya

Barkod Numarası 869 – 868 Türkiye

Barkod Numarası 87 Hollanda

Barkod Numarası 880 Güney Kore

Barkod Numarası 885 Tayland

Barkod Numarası 888 Singapur

Barkod Numarası 890 Hindistan

Barkod Numarası 893Vietnam

Barkod Numarası 899 Endonezya

Barkod Numarası 90-91 Avusturya

Barkod Numarası 93Avustralya

Barkod Numarası 94 Yeni Zelenda

Barkod Numarası 955 Malezya

Barkod Numarası 977 Uluslararası periyodik yayınlar için

Barkod Numarası 978 Uluslararası standart kitap numarası

Barkod Numarası 979 Uluslararası müzik numarası

Barkod SorgulamaFarklı GS1 Üye Organizasyonları tarafından işbirliği içerisinde yönetilen GS1 GEPIR hizmeti 100'den fazla ülkedeki 1 milyondan fazla firmanın GS1 bilgilerine erişim imkanı sağlar.

GEPIR sayesinde hangi barkod numarasının hangi firmaya kayıtlı olduğunu ve herhangi bir firmanın hangi barkod numaralarına sahip olduğunu öğrenebilirsiniz.

Sorgulama Adresi

http://gepir.org.tr/

Araç Muayene Fiyat Listesi Sorgulama 2014


Her yıl Aralık ayında T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri belirlenir. Güncel fiyatlar aşağıdaki gibidir:

2014 Yılı Fiyat Listesi

* Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker                                                                                 223,02 TL
* Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 165,20 TL
* Traktör (Römorklu, Römorksuz), Motosiklet ve Motorlu Bisiklet                                         84,96 TL

Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığıca belirlenir.

2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.

Fiyatlara KDV dahildir.

Not: Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz. Bu araçlar muayene tekrarını, bir ay içinde aynı muayene istasyonunda ücretsiz yaptırabilirler. Muayene tekrarı yapılmış olan veya bir aylık süre içinde muayene tekrarına gelmeyen araçlardan muayene ücreti tam olarak alınır.

2014 MTV Sorgulama - Hesaplama2014 yılı MTV hesaplama için aşağıdaki linke tıklayınız. Karşınıza gelen ekranda;

* Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme
* Kredi Kartı İle Ödeme Bilgisi Sorgulama
* Motorlu Taşıtlar Vergisi Hesaplama
* Kasko Değerleri

işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz...

Sorgulama Adresi

https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp?page=IVD_MENU_MTV


Varan Kargo İstanbul Anadolu Yakası Şubeleri* Bağlarbaşı Murat Reis Mahallesi Gazi Caddesi No:6/C Bağlarbaşı- Üsküdar 216 495 73 17 – 20

* Erengazi Bağlariçi Mahallesi Ali Ay Sokak Nı: 8 K.Bakkalköy – Ataşehir 216 575 64 71 – 575 79 41

* Haydarpaşa Ankara Asfaltı Koşuyolu BP Benzin İstasyonu Haydarpaşa 216 325 85 80 – 326 36 28

* İMES İmes Sanayi Sitesi E Kapısı 501 Sok. No:18/A Yukarı Dudullu – Ümraniye 216 527 79 63 – 65

* Kadıköy Rasimpaşa Mah. Nüzhet Efendi Sok. No: 56 Kadıköy 216 346 35 93 – 349 20 95

* Kartal Eski Yakacık Caddesi Çeşmebaşı Sokak No: 63/C Kartal 216 389 19 38 – 88

* Kavacık Rüzgarlı Bahçe Mahallesi, Şehit Subutay Altay Sokak No :1/1 Kavacık – Beykoz 216 413 80 00 – 413 84 00

* Kozyatağı Nevzat Bulut Sokak No: 10 Kozyatağı 216 361 04 06 – 361 04 11

* Maltepe Altayçeşme Mah. Atatürk Cad. Diker Sok. No:1 Maltepe 216 457 77 96 – 98

* Orhanlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi No:168 Orhanlı-Tuzla 216 304 07 33 – 34

* Pendik Orta Mahalle, Yanyol Caddesi No:6 Özentaş İş Merkezi Pendik 216 379 31 12 – 379 57 36

* Sancaktepe Sarıgazi , Meclis Mahallesi Atatürk Caddesi No:97/ A Sancaktepe 216 622 03 45 – 622 05 45

* Sarıgazi Sarıgazi Emek Mahallesi 1.Bölge Sıvat Yolu Cad. 4/6 Pafta, 36 Parsel Sancaktepe 216 527 46 57 – 58

* Tuzla İçmeler Mah.Ankara Cad. Kauçuk Sok. No.1 216 493 96 64 – 66

* Ümraniye İstiklal Mah. Güleryüz Sok. No:14 Ümraniye 216 481 59 80 – 81

* Yedpa Yeni Çamlıca Mahallesi, Yedpa Ticaret Merkezi G Caddesi No:27 Ataşehir 216 661 34 27 – 28

Varan Kargo İstanbul Avrupa Yakası Şubeleri


* Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mah. Çetin Sokak No:19 /2 Firuzköy 212 428 60 12 – 13

* Balmumcu Necati Albruz Sokak No: 14 Gayrettepe 212 212 32 05 – 06

* Bayrampaşa Orta Mahalle , Çevre Yolu Caddesi No: 53 212 501 22 83 – 501 23 43

* Çobançeşme Çobançeşme Oğul Sokak No:35 Zemin Kat Yenibosna – Bahçelievler 212 552 10 25 – 95

* Fındıkzade Molla Şeref Mah. Emin Ali Yeşim Sok. No.11 Fındıkzade 212 491 10 00 – 02

* Gedikpaşa EminSinan Mahallesi,EminSinan Hamamı Sokak No:12 Gedikpaşa-Fatih 212 458 19 15 – 517 50 00

* Güngören Kazım Karabekir Cd No :2/F Çeşmedurağı/Güngören 212 637 73 87 – 88

* İkitelli Aymakop Sanayi Sitesi B-9 Blok No:30 İkitelli 212 549 41 74 – 549 48 51

* İstoç İstoç Ticaret Merkezi, 27.Ada No:151 212 659 32 42 – 43

* Karaköy Kemeraltı Caddesi Zürafa Sokak No:32 /A Karaköy 212 252 64 17 – 252 64 18

* Kıraç Hadımköy Yolu 3.Km. Çakmaklı Köyü, Kıraç-Büyükçekmece 212 886 45 05 – 06

* Levent Sanayi Mah. Güler Sokak No: 16 Kağıthane 212 324 81 97 – 98

* Mahmutbey Mahmutbey Mah. İnönü Cad. No: 63 Mahmutbey / Bağcılar 212 447 44 74 – 75

* Maslak Ahi Evren Cad. Rentaş İş Merkezi A Blok No: 74 Ayazağa 212 286 51 07 – 286 51 08

* Mecidiyeköy Dereboyu Caddesi No: 44 Mecidiyeköy 212 266 46 47 – 213 00 66

* Mercan Tacirhane Cad. Mangalcı Sok. Kavis Han No:2/A Mercan – Eminönü 212 526 31 34 – 35

* Merter Keresteciler Sitesi Fatih caddesi Pelit Sok. No.15 Merter 212 637 30 11 – 12

* Osmanbey Meşrutiyet Mah. Ebekızı Sok. Ebekızı Çıkmazı No.1/1 Osmanbey 212 234 73 02 – 03

* Perpa Perpa İş Mrk. B-Blok Kat:4-5-6 No: 194 Okmeydanı 212 222 53 77 – 210 23 31

* Rami Rami Kışla Caddesi Emintaş Sanayi Sitesi No: 123/92-A Rami 212 576 06 10 – 20

* Sefaköy Kartaltepe Mahallesi Hayırlı Caddesi No:61/B Küçükçekmece 212 598 45 00 – 598 78 00

* Taksim Tarlabaşı Caddesi No: 7 Taksim 212 251 36 54 – 251 05 05

* Topkapı Maltepe Mahallesi Fazılpaşa Caddesi Öztoprak İş Merkezi No:14/28 Topkapı 212 567 63 00 – 567 93 00

* Yakuplu Yakuplu Mahallesi Mermerciler Org.San.Sitesi 1. Cad.No:8 Beylikdüzü 212 875 04 04 – 875 04 15

* Yenibosna Çobançeşme Sanayi Caddesi Selvi Sokak No:4 Yenibosna 212 451 30 71 – 639 82 59

* Zeytinburnu Sümer Mah. Adnan Kahveci Sok. No. 2/1 Zeytinburnu 212 679 76 12 – 20

Varan Kargo Ankara ŞubeleriVaran Kargo Ankara Şubelerinin adresleri ve telefon numaraları aşağıda listelenmiştir.

* Balgat Ceyhun Atıf Kansu Cad.Kameraman Fatih Çotur Sok.No:6 Balgat 312 473 94 55 – 56

* Başkent Bahçekapı Mahallesi,2465.Sokak No:15/1-2-3-4-5 Şaşmaz 312 278 60 92

* Cinnah Cinnah Caddesi No:72 Çankaya 312 439 61 53 – 55

* Dikmen Dikmen Caddesi Gözüm Ap altı No: 334/C Dikmen 312 480 72 08 – 50

* Emek 8.Cadde 79.Sokak No:19 Emek – Çankaya 312 222 89 07 – 08

* Gimat Mehmet Emin Erdoğan İş Merkezi , No:93/Z14 Gimat 312 387 51 31 – 32

* İvedik İvedik Organize Sanayi Bölgesi Merkez İş Hanı D Blok No:4 İvedik 312 394 44 85 – 89

* İvoksan İvoksan 1122.Cadde No:40/5 İvedik 312 395 78 49 – 395 09 60

* Kavaklıdere Esad Caddesi No: 55/D Kavaklıdere 312 417 41 00 – 417 53 00

* Kazım Karabekir Akköprü Mah. Sebze Bahçeleri Cad. Keskinoğlu İş Hanı No: 80/6 İskitler 312 384 41 73 – 384 69 71

* Kızılay Sümer 2 Sokak No:29/A Kızılay 312 230 04 51 – 52

* Meşrutiyet Meşrutiyet Caddesi No:46 Kızılay 312 435 15 83 – 435 23 18

* Ostim Alınteri Bulvarı , Ostim İş Merkezi B Blok No:27-G Ostim 312 385 88 16 – 17

* Sincan Tandoğan Mahallesi Şehit Mehmet Metin Sokak No:5/24 Sincan 312 276 48 11 – 276 76 73

* Siteler Koçak Sokak No:50 Siteler 312 351 02 15 – 351 02 65

* Şaşmaz Başkent Oto Galericiler Sitesi 669 Sok. No:8 Gersan 312 255 21 62 – 255 38 47

* Ulus Necatibey Mahallesi Hisarparkı Caddesi Karakuş Sokak No: 7/4 Aktındağ 312 310 39 56 – 57

Lastik Sorunları Ve Muhtemel Nedenleri

Lastik Sorunları ve Muhtemel Nedenleri

SorunNeden
Viraj alırken ve dururken lastiklerin ötmesiDüşük hava basıncı
Direksiyon hakimiyetinin azalmasıDüşük hava basıncı, aşınmış lastik
Lastiğin omuzlarının fazla aşınmasıDüşük hava basıncı, bozuk rot ayarı, standart dışı (geniş) jant kullanımı
Lastiğin tabanının ortasında aşırı aşınma, vuruntu, yalpalamaYüksek hava basıncı, balanssızlık, jantta/mekanik aksamda ayarsızlık, standart dışı (dar) jant kullanımı
Düzensiz aşınmaBozuk rot ayarı

Binek Lastiklerinin Kullanımda Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 • Lastiklerinizin havasını en az 15 günde bir kontrol edin.
 • Bozuk şartlarda yüksek hız yapmayın.
 • Lastiğinizi kaldırım kenarına ve sivri yüzeylere çarpmaktan kaçının.
 • Uzun yola çıkarken ve araç yüklüyken lastiklerin hava basıncını 2 PSI arttırın.
 • Dış derinliği 1.6 mm.'ye düşen lastikleri mutlaka değiştirin.
 • Düzenli olarak stepne lastiğinizin de basıncını kontrol edin.
 • Karlı ve buzlu yollarda lastiğinizin hava basıncını kesinlikle düşürmeyin.
 • Çekişin olumsuz etkilenmemesi için kışın diş derinliğinin 3 mm'den az olmamasına dikkat edin.
 • Bijon somunlarının sıkılığını düzenli olarak kontrol edin.
 • Supap kapaklarını daima kapalı tutun.
 • Lastiğinizi temizlerken arap sabunu, cila, deterjan veya petrol türevi maddeler içeren kimyasallar kullanmayın. (*)
 • Araç üreticisi tarafından onaylanmış ebattaki lastik ve jantları kullanın.

(*) Lastiğin temizliğinde su kullanmak yeterli olacaktır. Ancak yüksek basınçlı su kullanılarak yapılan temizlik işlerinde, su tabancasının lastiğe çok yaklaştırılması (1-2 cm kadar) sonucu lastik yüzeyinde oluşan fazla ısı yüzeysel yanıklara neden olmaktadır. Bu sorun bilhassa jantlarda biriken kir ve çamuru sökebilmek niyeti ile su tabancasının lastiğe çok yaklaştırılması ile oluşmaktadır. Bu hususa dikkat edildiği müddetçe basınçlı su kullanımı lastik temizliğinde sorun yaratmayacaktır.


 
Sitede; TC Kimlik No Sorgulama, TC Kimlik No Doğrulama, SGK, SGK Emeklilik Yaşı Hesaplama, SGK Ne Zaman Emekli Olabilirim, SGK Emekli Maaşım Bağlandı mı, Kurumlar Vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, Araç Sorgulama, Telefon Rehberi, THY, Fatura Sorgulama, ÖSS Sonuçları, Hava Durumu, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone, MEB, Kandil Geceleri, Namaz Saatleri gibi içerikler yer almaktadır.
Powered by Blogger.